Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - kassencomplex - Ethiopië

Voorgenomen transactie voor een investering in een kassencomplex in Ethiopië. Voor de exporttransactie van een Nederlandse exporteur is een exportkredietverzekering nodig.