Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - vissersboot - Marokko

Transactie voor de levering van twee staalconstructiepakketten van een Nederlandse exporteur aan een private debiteur in Marokko. Hiervoor is een exportkredietverzekering nodig.