Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energiesystemen - Zambia

Deze voorgenomen transactie betreft de levering van energy kits door een Nederlandse exporteur aan een distributeur in Zambia. De kits bestaan uit een zonnepaneel, een batterij en de mogelijkheid om apparatuur hierop aan te sluiten. Voor deze transactie is een exportkredietverzekering nodig.