Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energiesystemen - Democratische Republiek Congo

De transactie betreft de levering van energy kits door een Nederlandse exporteur aan een distributeur in de Democratische Republiek Congo (DRC). De kits bestaan uit een zonnepaneel, een batterij en de mogelijkheid om apparatuur hierop aan te sluiten. Hiervoor is een koperskrediet via een Nederlandse bank nodig.