Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energiesystemen - Liberia

De transactie betreft de levering van 9400 zogenaamde energy kits ofwel zonne-energiesystemen aan een distributeur in Liberia. Deze kits bestaan uit een zonnepaneel, een batterij en de mogelijkheid apparatuur aan te kunnen sluiten.