Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energiesystemen - Mali

De transactie betreft de levering van 5.000 Energy kits aan een distributeur in Mali. Deze kits bestaan uit een zonnepaneel, een batterij en optioneel huishoudelijke apparatuur om op deze energiebron aan te sluiten. Voor deze transactie van een Nederlandse exporteur is een exportkredietverzekering nodig. Het betreft hier de bevoorschotting van wissels en verstrekking van werkkapitaal.