Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - irrigatie installatie en machines - Zimbabwe

De voorgenomen transactie betreft de levering van Irrigatie installaties en machines aan een private debiteur in Zimbabwe. Voor de exporttransactie door een Nederlandse exporteur is een exportkredietverzekering nodig. Het betreft hier de bevoorschotting van wissels.