Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - zonne-energiesystemen - DR Congo

Levering van een 7500 zonne-energiesystemen aan een private debiteur in de Democratische
Republiek Congo (DRC).