Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - energy kits - Guinee

De transactie betreft de levering van zogenaamde energy kits aan een distributeur. Deze kits
bestaan uit een zonnepaneel, een batterij en de mogelijkheid om apparatuur op aan te kunnen
sluiten.