Exporteren NL ondernemers - transactie - extrusielijn - Egypte

De onderhavige transactie betreft de levering en installatie van een extrusielijn voor Polypropyleenfolieproductie door Meaf Machines B.V. uit Yerseke aan Momyazon Industries &Trade in Egypte. Een dergelijke lijn wordt gebruikt in de verpakkingsindustrie. Hiernaast worden diensten geleverd in de vorm van inbedrijfstelling, training en aftersales services. 

Naar verwachting zal deze transactie leiden tot groei van de lokale werkgelegenheid. Een inschatting is dat dit negen extra banen zal opleveren (zes mannen en drie vrouwen).