Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - levering zonne-energie systemen - Mozambique

De transactie betreft de levering van zogenaamde energy kits aan een distributeur. Deze kits bestaan uit een zonnepaneel, een batterij en de mogelijkheid om apparatuur op aan te kunnen sluiten.