Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - levering van machines voor mengen en verpakken - Togo

De transactie betreft de levering van een menginstallatie en een verpakkingsmachine.