Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - snijbloemverwerkingsmachines - Colombia

De transactie betreft de levering van snijbloemverwerkingsmachines aan een private debiteur
in Colombia.