Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - Uitbreiding vestiging en machines - Ethiopië

De investering heeft betrekking op een Nederlandse onderneming met een vestiging in Ethiopië actief in het fabriceren van constructies voor bedrijfslocaties. Door groeiende klantvraag zijn additionele investeringen nodig in machines en dient de huidige vestiging te worden uitgebreid.