Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - cacao

Een Nederlands bedrijf gaat cacao inkopen uitdiverse landen. De geïmporteerde cacao zal vervolgens in Nederland en Europa verkocht worden.

De financiering betreft een werkkapitaalfinanciering voor de import van containers cacao en een deel operationele kosten en voorraad. De voorgenomen DGGF Starter financiering aan het Nederlandse bedrijf is in de vorm van een lening met een looptijd van 6 jaar.

De verwachte impact is lokale werkgelegenheid voor 6.000 kleine boeren. Het project zal direct bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s): SDG 1 (Geen armoede), SDG 8 (Waardig werk en economische groei) en SDG 12 (Verantwoorde productie en consumptie).