Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - avocado's - Peru

Een Nederlands bedrijf is voornemens avocado’s in te kopen bij een lokale productiepartner in Peru. De geïmporteerde avocado’s zullen vervolgens in Nederland en Europa verkocht worden.

De financiering betreft een werkkapitaalfinanciering voor de import van containers avocado’s en een deel operationele kosten. De voorgenomen DGGF Starter financiering aan het Nederlandse bedrijf is in de vorm van een lening met een looptijd van 3 jaar.

De verwachte impact is lokale werkgelegenheid van ongeveer 10 fte en kennisuitwisseling/-overdracht door het trainen van het personeel.
Het project zal direct bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s): SDG 1 (Geen armoede), SDG 8 (Waardig werk en economische groei) en SDG 12 (Verantwoorde productie en consumptie).