Exporteren NL ondernemers - transactie - levering van Energy kits - Mozambique

De transactie betreft de levering van 2000 ´Rural Spark Energy Kits´ en het verzorgen van trainingen. De ‘energy kits’ bestaan uit een centrale router met een variabel aantal kleine boxen die energie leveren maar ook kunnen opslaan. De energie wordt opgewekt door één of meer zonnepanelen.