Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - broederij-apparatuur - Indonesië

Exportkredietverzekering van een exporttransactie van een Nederlandse exporteur. Het betreft hier de verzekering en bevoorschotting van wissels.