Exporteren NL ondernemers - Transactie - Zonne-energiesystemen - Nigeria

De transactie betreft de levering van 24 off-grid zonne-energiesystemen. Daarnaast worden er diensten geleverd in de vorm van training van het lokale personeel en management. De goederen zijn zogenaamde Izzy’s. Ze kunnen elektriciteit winnen uit zonne-energie en opslaan voor later gebruik. Het verschil met vergelijkbare bestaande systemen is dat de Izzy een hoger vermogen kan hebben.