Investeringsfondsen lokaal mkb - transactie - ARF III

ARF III is een 10-jarig gesloten beleggingsfonds dat zich richt op het verstrekken van leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen in de DRC, Oeganda en Angola. Het Fonds is gespecialiseerd in mezzaninefinanciering, een flexibel investeringsinstrument waarmee leningen kunnen worden verstrekt aan bedrijven die anders moeilijk aan krediet komen in hun land. ARF III zal leningen tot USD 5 miljoen verstrekken aan bedrijven.