Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - Service locaties voor Trucks - Ghana

Een Nederlandse onderneming wil haar activiteiten in Ghana, Togo en Benin uitbreiden. Hiervoor moet zij investeren in
een vijftal servicelocaties. Hierdoor kan het NL bedrijf afnemers van trucks aftersales service bieden in de regio.
Naast de investeringen in de locaties dragen de plannen bij aan directe impact in werkgelegenheid door een groei met een kleine 50FTE en forse investering in aantallen trainingen. Ook draagt het bij aan CO2 reductie t.o.v. concurrerende trucks vanwege minder brandstofverbruik.
Het project zal bijdragen aan de Sustainable Development Goals: 1 (no poverty) – 8 (decent work & economic growth)