Investeren NL mkb - voorgenomen transactie - Biologische kokosnootolie - Vietnam

Een Nederlandse onderneming is van plan om in Vietnam een productiefaciliteit op te zetten die biologische kokosnootolie gaat produceren. DGGF is voornemens deze onderneming een garantie te verstrekken op een financiering van een Nederlandse bank, zodat zij deze plannen kunnen realiseren. Met deze investering worden lokaal 150 banen op de productiefaciliteit gecreëerd. Verder worden er op termijn jaarlijks 15 miljoen kokosnoten gesourced van 1.600 lokale boeren.