Investeringsfondsen lokaal mkb - transactie - LOLC Myanmar

De markt van Myanmar is opkomend en met name kleine ondernemingen hebben zeer beperkt toegang tot financiering. LOLC is één van de weinige spelers actief in dit onderbediende segment met leningen boven de USD 5k.  DGGF steunt LOLC's uitbreiding in het MKB-segment door het verstrekken van financiering voor leningen tussen USD 5-8k. De DGGF-lening zal naar verwachting circa 500 MKB'ers financieren.