Exporteren NL mkb - transactie - kippenboerderij - DR Congo

De investeringspartners investeren in een kippenboerderij ten behoeve van productie van en verkoop van kippeneieren. Doel van de investering is het opzetten van een winstgevende kippenboerderij die betere standaarden hanteert met betrekking tot dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden, hygiëne en voedselveiligheid dan op dit moment de norm is in Congo.