De investering (en exit) in Coscharis van FAFIN

Sinds 2017 ondersteunt DGGF – Financieren lokaal mkb het Fund for Agricultural Finance in Nigeria (FAFIN), een innovatief op agribusiness gericht investeringsfonds dat tot doel heeft het perspectief van particuliere landbouwfinanciering in Nigeria te transformeren. Coscharis Farms Limited is een van de vele ondernemingen die hebben geprofiteerd van de investeringen van FAFIN. Opgericht in 2015, heeft Coscharis Farms een aanzienlijke impact op de agrarische sector gehad, met 2.500 hectare productief landbouwland onder zijn beheer. Met de steun van FAFIN heeft Coscharis Farms met succes een rijstverwerkingsoperatie gelanceerd in Igbariam, gelegen in de Zuidoost-regio van de staat Anambra. Dit project verhoogt niet alleen de verwerkingscapaciteit van het bedrijf, maar maakt ook een uitbreiding van de landbouwgrond mogelijk, wat bijdraagt aan de groei en duurzaamheid van de agrarische sector in Nigeria.

De investeringsthese van Coscharis

De investeringsthese voor Coscharis was gebaseerd op de hoge rijstconsumptie in Nigeria als een binnenlands basisgewas en als potentieel voor importvervanging, aangezien afgewerkte rijst op dat moment voornamelijk naar Nigeria werd geïmporteerd. Maar de positieve impact van Coscharis Farms gaat verder dan alleen de landbouwproductie. Het bedrijf speelt ook een cruciale rol in het creëren van banen en vaardigheidsontwikkeling binnen de lokale gemeenschap. Bovendien zorgt de inzet van de boerderij voor infrastructurele verbeteringen, zoals de aanleg van wegen, die de connectiviteit tussen landelijke gebieden en stedelijke markten in het centrale zakendistrict van Anambra verbeterd. Deze ontwikkelingen zijn cruciaal voor de sociaal-economische vooruitgang van de omliggende regio's, en onderstrepen de bijdrage van Coscharis Farms aan de vooruitgang van het land.

Newsitem June
Beeld: ©Sahel Capital

Ondersteuning van FAFIN aan Coscharis

Het DGGF is trots om de indrukwekkende prestaties van Coscharis Farm te presenteren, met de periode van significante groei en ontwikkeling door de steun van FAFIN. In de afgelopen vijf jaar heeft Coscharis Farm grote stappen gezet in het uitbreiden van zijn rijstproductiecapaciteiten, wat blijkt uit de ingebruikname van een nieuwe rijstmolen met een capaciteit van 36.000 metrische ton. Deze faciliteit heeft de verwerkingscapaciteit van de boerderij aanzienlijk vergroot, waardoor het kan voldoen aan de stijgende vraag naar rijst op de lokale markt. Naast de molen heeft de boerderij ook uitgebreide irrigatiesystemen aangelegd, die de frequentie van teeltcycli hebben verhoogd en de veerkracht tegen klimaatvariaties hebben versterkt.

De toewijding van de boerderij aan duurzaamheid en betrokkenheid bij de gemeenschap wordt verder aangetoond door zijn klimaatadaptatiestrategieën en de ontwikkeling van een netwerk van kleinschalige boeren. Door het implementeren van overstromingsbeschermingssystemen, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en het ontwikkelen van overstromingsbestendige rijstzaden, heeft Coscharis Farm niet alleen zijn eigen operaties beschermd, maar heeft het ook bijgedragen aan het milieuwelzijn van de omliggende omgeving. De oprichting van het netwerk van kleinschalige boeren heeft niet alleen extra subsidiefinanciering veiliggesteld, maar heeft ook sterke banden met lokale gemeenschappen gesmeed, waardoor een gestage aanvoer van paddy wordt verzekerd en kosten worden verlaagd. Ook de interne governance en het management van de boerderij zijn aanzienlijk verbeterd, met de introductie van sleutelmanagementposities, een gereorganiseerd bestuur en een Employee Stock Ownership Plan (ESOP) voor het senior management, wat allemaal een sterke basis heeft gelegd voor de toekomstige groei van het bedrijf. Het DGGF is blij met deze prestaties en ziet uit naar het aanhoudende succes van Coscharis Farm in de agrarische sector.

Newsitem June
Beeld: ©Sahel Capital

De impact van Coscharis en het vertrek van FAFIN

In de periode van twee jaar, van 2021 tot december 2023, heeft Coscharis ook zijn bereik aanzienlijk uitgebreid, met een positieve invloed op meer dan 5.000 kleinschalige boeren—een aanzienlijke toename ten opzichte van de 1.250 boeren die in 2021 betrokken waren. Het succes van het programma heeft geleid tot de replicatie ervan in extra gemeenschappen, ondersteund door verdere financiering van internationale donoren, waaronder GIZ en USAID. Deze uitbreiding heeft geresulteerd in een robuuste financiële prestatie voor Coscharis, met zowel een indrukwekkende groei van de omzet als de EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization). Specifiek heeft het bedrijf een jaarlijkse groei van 173% in omzet en meer dan 217% in EBITDA doorgemaakt.

In december 2023 heeft FAFIN zijn investering in Coscharis afgerond, wat het einde markeert van een vruchtbare vijfjarige samenwerking. Fondsmanager Sahel Capital reflecteert op de aanzienlijke impact die de investering van FAFIN heeft gehad op het groeitraject van het bedrijf. Ondanks het vertrek van FAFIN is Sahel Capital optimistisch over de toekomst van Coscharis Farms. De prestaties van het bedrijf in de betrokkenheid bij kleinschalige boeren, de initiatieven in klimaatadaptatie en de ontwikkeling van een bekwame en bevoegde arbeidskracht worden als waardevol gezien om doorlopende groei en veerkracht in de komende jaren te waarborgen.