De vruchtbare samenwerking tussen ALIVE Ventures en DGGF

Sinds 2018 wordt ALIVE Ventures door DGGF -  Financieren lokaal mkb ondersteund om te investeren in mkb-bedrijven met een groot groeipotentieel in Latijns-Amerika. ALIVE investeert echter niet alleen in dergelijke mkb's, maar is ook zeer betrokken bij het stimuleren van het ecosysteem voor ondernemers in de regio. Tijd dus om terug te blikken op de succesvolle samenwerking tussen DGGF en ALIVE, en in te zoomen op de onderscheidende werkwijze van ALIVE.

Beeld: ©ImpactAlpha

De start van twee fondsen met steun van het Dutch Good Growth Fund

ALIVE Ventures, opgericht in 2016, is een investeringsmaatschappij die zich richt op het ondersteunen van snelgroeiende, missiegedreven mkb-bedrijven in Latijns-Amerika. Via het Acumen Latin America Early Growth Fund (ALEG I), dat sinds 2018 investeringen ontvangt van DGGF, zet ALIVE zich in om gendergelijkheid te bevorderen door een genderlens toe te passen op haar investeringsportefeuille. In haar inspanningen om het bredere ecosysteem te beïnvloeden, is ALIVE bovendien actief betrokken bij het verzamelen en verspreiden van impactgegevens, het uitvoeren van onderzoek en het vaststellen van normen voor Gender Lens Investing. Daarnaast organiseert ALIVE webinars en workshops die gebruik maken van de inzichten uit hun eerste Technical Assistance-faciliteit, wat een cruciale rol vervult in het realiseren van de impactdoelstellingen van het fonds.

In 2023 is ALIVE begonnen met het bijeenbrengen van zijn tweede fonds, ALEG II. Dit fonds heeft een doelgrootte van USD 80 miljoen en is een uitbreiding van de strategie van het eerste fonds, maar met nieuwe elementen gericht op het klimaat. Het richt zich op impactvolle, inclusieve en snelgroeiende bedrijven in Peru en Colombia. Bovendien zal het fonds meer investeringen in de technologiesector bevatten. DGGF is een van de hoofdinvesteerders voor ALEG II.

Beeld: ©Bloomberg Línea

Het integreren van feedback van klanten voor betere verantwoording en resultaten

ALIVE gelooft dat grondige impactmeting cruciaal is voor het harmoniseren van financiële en impactdoelstellingen, het verbeteren van de verantwoording, het motiveren van beslissingen en het begunstigen van alle belanghebbenden. Daarom gaat ALIVE's benadering van het meten van de impact verder dan alleen het tellen van het aantal beïnvloede levens. ALIVE voert regelmatig diepgaande onderzoeken uit bij portfoliobedrijven om inzicht te krijgen in de demografie van klanten, de ontwikkeling van de impact en de bedrijfsprestaties. Een belangrijk aspect van hun methodologie is het opnemen van feedback van consumenten, wat bevorderlijk is gebleken voor zowel de impactresultaten als het bedrijfssucces.

De maatstaven die zijn afgeleid van de feedback van consumenten hebben niet alleen geleid tot een beter begrip van de impact van ALIVE, maar ook tot betere bedrijfsprestaties. Deze klantgerichte aanpak heeft ALIVE onderscheiden in de investeerderswereld en heeft bijgedragen aan het succes van hun investeringen. De gegevens uit impactstudies zijn essentieel voor het evalueren van de prestaties en het begeleiden van zowel de investeringen als het fonds naar betere financiële en impactresultaten. Het helpt bij het identificeren van sterke punten en mogelijkheden voor verbetering, wat uiteindelijk bijdraagt aan het succes van impactinvesteringen op de lange termijn.

De aanvulling van ALEG II met een nieuwe faciliteit voor Technical Assistance

In een belangrijke stap om hun klimaatstrategie te versterken, is ALIVE ook bezig met het opzetten van een Technical Assistance Facility (TAF) voor haar ALEG II fonds. Dit initiatief is bedoeld om de klimaatcapaciteit van ALIVE te vergroten en wordt ook ondersteund door DGGF. De bijdrage van DGGF omvat ondersteuning op het gebied van zakelijke ontwikkeling en hulp bij het opzetten van de TAF.

De belangrijkste taak van de TAF is het inhuren van externe adviseurs die de bedrijven in ALIVE's portfolio voorzien van cruciale ondersteuning na de investering. Het overkoepelende doel van deze samenwerking is om de impact van de investeringen van het fonds te vergroten. De beoogde resultaten van de TAF zijn onder andere het nog beter meten en begrijpen van de impact van investeringen, het opbouwen van interne klimaatcapaciteit, het vergroten van de klimaatbestendigheid van de investeringen en het versterken van klimaatgerelateerde dienstverlening.