i2i Ventures: een bloeiend durfkapitaalfonds ondanks een uitdagende context

Hoewel het Pakistaanse ecosysteem voor ondernemers nog in de kinderschoenen staat, biedt het land enorme investeringsmogelijkheden, vooral in startups. Toch loopt het land nog steeds achter als het gaat om het aantrekken van investeringen in vergelijking met sommige andere regio's. Daarom is DGGF - Financiering van lokale mkb's in 2019 gestart met investeren in i2i Ventures. Met de steun van onze Seed Capital and Business Development faciliteit (SC&BD) ontwikkelde i2i Ventures zich tot een beginnende fondsbeheerder en 's lands enige door vrouwen geleide durfkapitaalfonds voor startende ondernemingen. In maart 2022 slaagde het bedrijf erin om een totaal van USD 7 miljoen op te halen, met doorlopende toezeggingen tot meer dan USD 8,5 miljoen.

Beeld: ©Daftarkhwan

Succesvolle samenwerking en de ontwikkeling van talent

Om succesvol te transformeren naar een startend VC-fonds, vormden de oprichters Kalsoom Lakhani en Misbah Naqvi een complementair bedrijfspartnerschap. Hun verschillende benaderingen en standpunten bleken een kracht te zijn die gedegen startup-evaluaties mogelijk maakten en de besluitvorming verbeterden. Wederzijds respect voor elkaars expertise en toewijding was cruciaal bij de oprichting van i2i Ventures. De oprichters werkten hard om een hecht samenwerkingsverband te creëren en riepen de hulp in van een gedeelde coach om wederzijds begrip te bevorderen, de samenwerking te verbeteren en communicatievaardigheden te verfijnen. Bovendien hanteerden ze de regel van gedeelde besluitvorming, waarbij beide medeoprichters volledig achter een deal moeten staan voordat ze ermee verder gaan.

Daarnaast onderscheidt i2i Ventures zich door haar unieke en hands-on aanpak in het ondersteunen en koesteren van talent binnen haar portfoliobedrijven. Om dit te realiseren heeft i2i Ventures gekozen voor een VC platform, dat inzichten, talentondersteuning, toegang tot experts en netwerkconnecties biedt om de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd te helpen. Bovendien biedt het een gratis toegankelijke bibliotheek met informatie om de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt te voorzien van relevante kennis. Het fonds richt zich tevens specifiek op de ontwikkeling van talent en hulp bij het aannemen van personeel, waarmee een belangrijke uitdaging in de Pakistaanse markt wordt geadresseerd. Daarvoor is i2i Ventures een partnerschap aangegaan met Atomic Talent, dat diensten aanbiedt zoals de Predictive Index, waarmee assessments, persoonlijkheidstests en functiemodellen voor talentoptimalisatie worden gegenereerd.

Beeld: ©i2i Ventures

Het overwinnen van uitdagingen bij fondsenwerving

De afgelopen jaren is fondsenwerving steeds complexer geworden doordat de macro-economische omstandigheden in Pakistan zijn verslechterd. Daarnaast wordt i2i Ventures geleid door managers die voor het eerst een fonds beheren en daarnaast vrouwen zijn. Als gevolg hiervan is i2i Ventures tijdens haar eigen fondsenwerving op vooroordelen gestuit, ondanks de ongeëvenaarde ervaring van de oprichters met investeringen in de Pakistaanse markt en de ontwikkeling van het ecosysteem van startups. Om dit te overwinnen, hadden de oprichters een uitzonderlijke vasthoudendheid en toewijding nodig.

Zo erkenden de medeoprichters van i2i Ventures het belang van partnerschappen en de noodzaak van samenwerking tussen actoren in het ecosysteem, om samen te pleiten voor gunstigere regelgeving. Daartoe hebben ze het initiatief genomen om de doorgaans inactieve Venture Capital Association of Pakistan nieuw leven in te blazen. Deze organisatie is nu verjongd en is bezig met een voortvarende doorstart. Op deze manier zet i2i Ventures zich ook in voor het ondernemende ecosysteem van het land.

Beeld: ©Muneer Ahmed

Inspiratie voor gelijksoortige beginnende fondsen

Aangezien i2i Ventures een schitterend voorbeeld is van een bloeiend durfkapitaalfonds in een uitdagende context, heeft DGGF hier een kennisdocument aan gewijd. De paper focust op het identificeren van de belangrijkste succesfactoren van i2i Ventures en hoe de strategieën van het fonds een inspiratiebron kunnen dienen voor gelijkaardige startende durfkapitaalfondsen in verschillende landen of regio's. U vindt de paper hier (in Engels).