Het bevorderen van bloeiende oceaaneconomieën via OceanHub Africa

Oceanen spelen een cruciale rol in het wereldwijde ecosysteem, aangezien ze bijvoorbeeld kooldioxide absorberen, zuurstof produceren en koolstof opslaan. Als beschermers van de oceaan erkent OceanHub Africa (OHA) deze cruciale rol, en streeft ze ernaar om bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen van werkwijzen die de gezondheid en floraliteit van onze oceanen op de lange termijn kunnen garanderen. Daarmee is OHA de eerste pan-Afrikaanse organisatie voor ondersteuning van ondernemers ten behoeve van schone oceanen. De Seed Capital and Business Development Facility (SC&BD) van DGGF is een samenwerking aangegaan met OHA, om haar streven te bevorderen. Terwijl DGGF OHA heeft ondersteund bij het verfijnen van hun bedrijfsmodel en het opschalen van hun bereik naar oceaan-gerelateerde bedrijven in heel Afrika, heeft OHA ook deelgenomen aan het ontwerp en de lancering van het Ocean Impact Navigator Framework (OINF).

Beeld: ©OceanHub Africa

Het Ocean Impact Navigator Framework

OINF is een innovatieve benadering voor het stimuleren van duurzame groei in de blauwe economie. Het bestaat uit een uitgebreide KPI-database die bedoeld is om de impactrapportages te versterken van bedrijven die zich richten op het herstel van kustecosystemen en tegelijkertijd sociaaleconomische voordelen creëren voor de lokale gemeenschappen. Ontwikkeld door de 1000 Ocean Startups Coalition, is OINF ontworpen om bedrijven die actief zijn in de blauwe economie in staat te stellen hun activiteiten af te stemmen op duurzaamheidsprincipes. Het bestaat uit 30 geprioriteerde KPI's over 6 impactgebieden om te navigeren door de complexiteit van duurzame groei, met de nadruk op verantwoord ondernemen voor het milieu, maatschappelijke impact en economische levensvatbaarheid.

Beeld: ©OceanHub Africa

Vertaling naar de praktijk via versnellercohorten

Als lid van de 1000 Ocean Startups Coalition neemt OceanHub Africa momenteel het OINF-raamwerk op in de M&E-inzet van zijn blauwe economie acceleratorcohorten. Binnen elk cohort werkt OHA samen met deelnemende bedrijven om 2-3 OINF KPI's te selecteren waarover ze jaarlijks rapporteren. Aangezien zowel het ecosysteem van de blauwe economie als het OINF nog in de kinderschoenen staan, zal de implementatie van OINF door bedrijven de aanzet geven tot een eerste breed opgezette onderbouwing van gekwantificeerde oceaanimpact binnen de particuliere sector, waardoor zowel donoren als investeerders de verwachte impact van financieringsinitiatieven aangaande de blauwe economie beter kunnen beoordelen.

Onlangs heeft OHA zijn derde cohort afgerond. Hierin heeft OHA ervoor gezorgd dat verschillende deelnemers nu hun doelgerichte impact op de oceaan kunnen bijhouden in lijn met de internationale KPI-standaarden van OINF. Een mooi voorbeeld hiervan is Kumbatia Seafood, een onderneming die kleinschalige vissers helpt bij het versterken van hun capaciteit, markttoegang en oplossingen voor de koelketen. Zij rapporteren nu jaarlijks over 1) de hoeveelheid visafval gereduceerd (ton), 2) verminderde vervuiling door voedingsstoffen (ton stikstof), en 3) vermeden of verminderde uitstoot van broeikasgassen (ton CO2e). Ook Scrapays, die de verwerking van recyclebaar afval in ontwikkelingslanden als businessmodel faciliteert, rapporteert nu jaarlijks in lijn met het OINF-raamwerk. Zij nemen zodoende de hoeveelheid macro-plastic onttrokken aan de natuur of gestort (ton), en de vermeden of gereduceerde broeikasgasemissies (ton CO2e) in acht in hun rapportages.