SHE Cambodja: lessen van een gendergerichte incubator voor ondernemerschap

SHE Investments, opgericht in 2015 in Phnom Penh, is een innovatieve sociale onderneming die zich richt op het verkleinen van de genderkloof in de mkb-sector van Cambodja. Door middel van haar incubator- en acceleratorprogramma's wil SHE Investments de positie van Cambodjaanse vrouwen versterken door hun micro-ondernemingen te ondersteunen en ze te integreren in de formele economie. Gesteund door het Dutch Good Growth Fund - Financieren lokaal mkb (DGGF), heeft SHE aangetoond succesvol te zijn door haar programma's af te stemmen op de lokale cultuur en haar reikwijdte uit te breiden van stedelijke kernen naar rurale gebieden. Deze uitbreiding biedt een waardevol voorbeeld voor soortgelijke initiatieven die ondernemers in afgelegen regio's willen bereiken, zonder afbreuk te doen aan de financiële haalbaarheid of de kwaliteit van de dienstverlening.

Beeld: ©Battambang Incubator

Het overwinnen van uitdagingen in landelijke gebieden

De uitbreiding naar rurale gebieden bracht belangrijke successen voor SHE Investments, maar niet zonder eerst uitdagingen te moeten overwinnen. Omdat SHE zich bewust was van de verschillende contexten in de provincies met betrekking tot industrie, cultuur en economie, moest het haar programma's en inhoud aanpassen op iedere locatie. De gehechtheid van ondernemers aan traditionele bedrijfsvoering benadrukte de noodzaak om initiatieven af te stemmen op hun specifieke omstandigheden. Onderzoek voorafgaand aan de uitbreiding was van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat aanpassingen werden afgestemd op het lokale ondernemersklimaat.

Daarnaast was het voor het succes van groot belang dat facilitators over de juiste vaardigheden beschikten. Daarom faciliteerde SHE training voor provinciale medewerkers, waarbij hulpmiddelen en begeleiding vanuit het hoofdkantoor werden aangeboden, naast een eenweekse training in Phnom Penh. Bovendien stelde de organisatie extra middelen beschikbaar voor onboarding op provinciaal niveau. Informatiesessies, zowel online als persoonlijk, speelden een cruciale rol bij het aantrekken van kandidaten en verstrekten belangrijke informatie over het incubatorprogramma, waardoor de ambities van ondernemende vrouwen werden vergroot.

Beeld: ©Men Thida

Het vormgeven van duurzame groeistrategieën

De uitbreiding naar rurale gebieden leidde ook tot belangrijke veranderingen in het bedrijfsmodel en de strategische visie van SHE Investments. De uitbreiding toonde niet alleen de haalbaarheid van het opstarten van het Entrepreneur Support Organization-model in provincies, maar vereiste ook een heroriëntatie op duurzame groei. Immers, hoewel de impact van SHE op vrouwelijke ondernemers op het platteland duidelijk is, is er ook een groeiende behoefte aan langdurige ondersteuning.

Om dit vorm te geven, intensiveert SHE Investments haar inspanningen om donoren en financiers aan zich te binden. Om onder andere tegemoet te komen aan de behoeften van nieuwe donoren, wordt de impact nu bijvoorbeeld per persoon gemeten, in plaats van alleen middels het totaal aantal betrokken ondernemers. Bovendien stapt de organisatie over van directe fondsenwerving naar een fee-for-service businessmodel. Zo maakt SHE gebruik van het welslagen van de landelijke uitbreiding om partnerschappen en samenwerkingsverbanden aan te gaan voor duurzame groei en uitgebreide programma's in meerdere provincies.

Een waardevol leermodel

Omdat de samenwerking tussen SHE Investments en DGGF een waardevol leermodel biedt over hoe een incubator kan uitbreiden naar rurale gebieden, heeft DGGF er een kennisdocument aan gewijd. Deze paper richt zich op het identificeren van de belangrijkste succesfactoren van SHE en hoe deze strategieën als inspiratie kunnen dienen voor soortgelijke incubators en accelerators in andere landen of regio's. U vindt de (Engelstalige) paper hier.