De ecosysteembenadering van DGGF: ondernemers hebben meer nodig dan alleen financiering

Voor een duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden is niet alleen toegang tot financiering essentieel, maar ook een gezond ondernemingsklimaat, waarin startende ondernemers de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. DGGF - Financieren lokaal mkb - is zich hier sterk van bewust en hanteert dan ook een ecosysteembenadering, die zich richt op het creëren van een stimulerende omgeving voor bedrijven, om zo te kunnen floreren en bij te dragen aan de lokale economie. Zo combineert DGGF haar financiële investeringen met programma's voor capaciteitsopbouw en technische ondersteuning om lokale ondernemers praktische begeleiding te bieden. Op deze manier wordt de kans op langetermijnsucces vergroot.

Bovendien draagt DGGF bij aan lokale ondernemer support organisaties (ESO's) en business accelerators via onze Seed Capital & Business Development (SCBD) faciliteit. Dit soort organisaties zijn essentieel voor het opbouwen van een solide ecosysteem voor ondernemerschap. Ze bieden bijvoorbeeld training en mentorprogramma's aan ondernemers, ondersteunen de ontwikkeling van zakelijke netwerken en faciliteren kennisuitwisseling tussen bedrijven en relevante belanghebbenden. Deze kennisuitwisseling helpt ondernemers de uitdagingen bij het opstarten van een onderneming aan te gaan en weloverwogen beslissingen te nemen op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfsplanning, financieel management en marketingstrategieën.

Beeld: ©Bangladesh Angels Network

De connectie tussen investeerders en startende ondernemers in Bangladesh

Een van de investeringen van DGGF die exemplarisch is voor onze ecosysteembenadering is het Bangladesh Angels Network (BAN). Het Dutch Good Growth Fund ondersteunde Aavishkaar Capital in 2017 bij het conceptualiseren en implementeren van dit netwerk, dat angel investors verbindt met startende ondernemers in Bangladesh. In samenwerking met de leiders van het lokale start-up ecosysteem in Bangladesh maakt BAN het makkelijker voor ondernemers om in een vroeg stadium om toegang te krijgen tot risicokapitaal. Op deze manier stimuleert het community-gedreven netwerk ondernemerschap en ondersteunt het de groei van innovatieve startups in het land.

Bovendien heeft Aavishkaar het BAN opgericht met de visie om een levendig startup-ecosysteem in Bangladesh te creëren door toegang te bieden tot mentorschap en een netwerk van ervaren professionals. De investeerders van BAN bieden immers niet alleen financiële steun, maar brengen ook hun expertise, kennis van de sector en netwerken mee om startups te helpen slagen. Het netwerk organiseert geregeld evenementen, workshops en pitch-sessies om de interactie tussen investeerders en ondernemers te vergemakkelijken. Het netwerk speelt zo een cruciale rol in het faciliteren van kennisdeling en mentorschap en helpt ondernemers om hun bedrijf op te bouwen en uit te breiden.

Beeld: ©VC4A - Dakar Network Angels

Verbetering van het ecosysteem voor ondernemers in West-Afrika

Een andere DGGF-investering die voortvloeide uit onze ecosysteembenadering is het Dakar Network Angels (DNA), gevestigd in Dakar, Senegal. Deze organisatie richt zich op het ondersteunen van en investeren in startende ondernemingen in de West-Afrikaanse regio die een sterk groeipotentieel hebben en een positieve sociale impact kunnen bewerkstelligen. Het netwerk van DNA bestaat uit ervaren investeerders die financiering, mentorschap en expertise bieden om start-ups te helpen groeien en slagen. Het mentorschap omvat begeleiding bij bedrijfsstrategie, marktpositionering, productontwikkeling en het opschalen van activiteiten.

Door startups in contact te brengen met ervaren angel investors die hun groei ondersteunen, draagt DNA bij aan het ondernemersecosysteem in West-Afrika. DGGF ondersteunt dit initiatief sinds 2020. De SCBD-faciliteit verleende technische ondersteuning om de kwaliteit van DNA haar interventies en de duurzaamheid van haar activiteiten te verbeteren. In de onderstaande video vertellen twee leden van DNA over de noodzaak van het ondersteunen van het ondernemersecosysteem. Via DNA zetten zij zich dan ook in om ondernemers zowel financieel als praktisch bij te staan. De video geeft een mooie weergave van de ecosysteembenadering van DGGF.