Thematische deep dive: waarom, hoe en in welke mate draagt DGGF bij tot inclusieve groei?

Het concept van inclusieve groei wordt steeds belangrijker bij economische ontwikkeling, als gevolg van de toenemende economische ongelijkheid en de gevolgen daarvan voor het welzijn en de welvaart van de mens. Voor DGGF is het bevorderen van inclusieve groei een impactdoelstelling en een voorwaarde die cruciaal is voor het behalen van DGGF's andere belangrijke impactdoelstelling, namelijk het terugdringen van armoede. Sinds 2020 heeft de DGGF grote stappen gezet in het beter sturen op en het monitoren van haar bijdrage aan inclusieve groei. Om nog meer te weten te komen over de effectiviteit van DGGF's investeringsstrategie en haar bijdrage aan inclusieve groei, heeft Steward Redqueen een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar dit thema. Een samenvatting van de resultaten en casestudies worden gepresenteerd in deze publicatie.

Waarom aandacht voor inclusieve groei?

Duurzame economische groei vereist inclusieve groei, aangezien hoge niveaus van ongelijkheid de effectiviteit van economische groei beperken en huishoudens met lagere inkomens belemmeren om gezond te blijven en vervolgens fysiek en menselijk kapitaal op te bouwen. Aangezien 71% van de wereldbevolking leeft in landen met toenemende inkomensongelijkheid, bestaat er internationale consensus over het belang om gelijke toegang tot kansen te bevorderen. Inclusieve groei zorgt er dus voor dat economische groei eerlijk wordt verdeeld over de samenleving en kansen creëert voor iedereen.

Financiële inclusie is cruciaal voor inclusieve groei, omdat het achtergestelde groepen voorziet van het benodigde kapitaal om sociale mobiliteit te bereiken. Toegang tot financiering bevordert werkgelegenheid, productiviteit en innovatie, en stimuleert zo de economische groei. Om ervoor te zorgen dat iedereen van deze resultaten profiteert dient toegang tot financiering inclusief te zijn. Dit stelt achtergestelde groepen in staat om in basisbehoeften te voorzien, zoals voedzaam voedsel, schoon water, huisvesting, onderwijs en gezondheidszorg. Hierdoor kunnen mensen volledig en effectief deelnemen aan het economische verkeer, en zo fysieke en financiële activa opbouwen die nodig zijn voor financiële planning op de middellange en lange termijn.

Beeld: ©Sahaas Waste, iBridge, iBridge.

De rol van het mkb voor inclusieve groei

Het mkb is van cruciaal belang om productiviteit te stimuleren en meer inclusieve groei te bevorderen, waarbij deze productiviteit zich vertaalt in het creëren van banen en werkgelegenheid. Kleine en middelgrote ondernemingen zijn effectief tegen de informele economie en bieden buitengesloten en laaggeschoolde bevolkingsgroepen een betere toegang tot gezondheidszorg en andere sociale diensten. Mkb-bedrijven dragen ook bij aan waardecreatie door nieuwe of nicheproducten te leveren die inspelen op uiteenlopende behoeften van klanten. Sociale ondernemingen bieden bijvoorbeeld innovatieve oplossingen voor de problematiek van armoede, sociale uitsluiting en werkloosheid. MKB-bedrijf Poa Internet (zie ook het rapport van Steward Redqueen) is daar een uitstekend voorbeeld van. Poa biedt goedkope, snelle en onbeperkte internetconnectiviteit aan huishoudens en het mkb in stedelijke en randstedelijke gebieden met lage inkomens in Kenia.

Veranderingen in de aanpak van DGGF in de afgelopen jaren

De focus van het DGGF op het mkb is op zichzelf dus al een belangrijke potentiële drijvende kracht achter de bijdrage aan inclusieve groei. De doelstelling van het DGGF is altijd geweest om jonge en vrouwelijke ondernemers in kwetsbare landen te ondersteunen. Uit de deep dive blijkt echter dat de focus op inclusieve groei sinds 2020 beter is gedefinieerd, doelgerichter is gemaakt en beter is geïntegreerd, door de aanscherping van de definitie aan de hand van vier dimensies, de vernieuwing van de Theory of Change en de concretisering van inclusieve groei. Bovendien is er een nieuwe doelstelling toegevoegd en worden investeringen vooraf getoetst op hun potentieel om bij te dragen aan inclusieve groei. Uit de deep dive blijkt echter dat het desondanks nog te vroeg is om de resultaten van de verbeterde analyse, substrategieën en strategische prioritering van inclusieve groei te kunnen afleiden.

De vier inclusieve groei dimensies van DGGF – Financieren lokaal mkb
Inclusieve groei dimensies Definitie
Inclusieve financiering Verbeterde toegang tot financiering voor jonge en vrouwelijke ondernemers, en ondernemers in kwetsbare staten
Inclusieve werkgelegenheid Verbeterde toegang tot volwaardige banen voor vrouwen en jongeren, laaggeschoolde werknemers en achtergestelde bevolkingsgroepen
Inclusieve producten en dienstverlening Verbeterde toegang tot producten en diensten afgestemd op de 'bottom of the pyramid' en achtergestelde bevolkingsgroepen
Inclusief bereik Bevordering van bedrijfsactiviteiten en toegankelijkheid van producten in semi-stedelijke en plattelandsgebieden

Verhelderende bevindingen

Een van de meest interessante bevindingen van de deep dive is dat er voor de portefeuille van DGGF geen constante wisselwerking is waargenomen tussen de impactprestaties en het brutorendement van de investeringen. Zodoende zal DGGF haar focus op inclusieve groei niet laten afremmen door financiële resultaten. Andere interessante conclusies zijn:

  • De ontwikkeling van de gender-/jeugd-substrategie van DGGF was een goede stap vooruit.
  • De huidige focus op inclusieve groei in het mandaat en de werkwijze van DGGF maakt het een toonaangevende speler op dit thema.
  • Fondsen en het mkb kunnen niet alle elementen van inclusieve groei aanvinken en dit hoeft ook niet het doel te zijn.
  • Op basis van de casestudies van mkb-bedrijven: de strategieën en werkwijzen van de mkb-bedrijven die inclusieve groei omarmden, hebben geleid tot impactvolle investeringen.
  • Casestudies tonen aan dat, hoewel het gemiddelde loon dat binnen een bedrijf wordt betaald voorziet in het bestaansminimum, de loonverschillen toch vrij groot kunnen zijn, met name bij technologiebedrijven.

Wilt u meer lezen over de bevindingen van de deep dive, en de oplossingen voor de uitdaging van inclusieve groei voor financiele instellingen en mkb-ondernemingen? Download dan hier het rapport.