Positieve reacties op de GLI bootcamp 2023: 'De sessies waren super inzichtelijk'.

Toegang tot financieel kapitaal voor vrouwelijke ondernemers is een van de strategische prioriteiten van het Dutch Good Growth Fund (DGGF). In het verleden hebben we daarom verschillende gender gerelateerde projecten voor technische assistentie en bedrijfsontwikkelingen ondersteund, die vaak goed werden gewaardeerd. Om hier vervolg aan te geven hebben Value for Women en Tetra Tech van 13 tot 15 juni 2023 een Gender Lens Investing Bootcamp georganiseerd voor organisaties waarin DGGF investeert. Op deze manier wordt ons portfolio gesterkt in het effectief verstrekken van kapitaal aan, en ondersteunen van, door vrouwen geleide ondernemingen: ‘We verlieten de bootcamp met een minimum viable product van een eigen gender lens.’

Beeld: ©Dutch Good Growth Fund

Een gemixt programma in Amsterdam

De bootcamp vond plaats in Amsterdam en kende 22 deelnemers. Er is een gevarieerd programma opgesteld, waarin klassikale trainingen zijn gecombineerd met het uitwerken van case studies, break-out sessies en relevante gastsprekers. Een van de deelnemers vertelde achteraf: ‘Er was gelegenheid om de theorie direct toe te passen op onze eigen fondsen en werkwijzen.’

De eerste dag van de bootcamp stond in het teken van de introductie van de gender roadmap en het toepassen van een gender lens tijdens de pre-investment fase. Vervolgens is tijdens dag 2 aandacht besteed aan interne diversiteit op fondsniveau en strategieën voor het stimuleren van portfoliobedrijven. ‘De bootcamp gaf me een beter inzicht in hoe je relevante belanghebbenden aan boord kunt krijgen.’ Op dag 3 is tot slot aandacht besteed aan het ontwikkelen van een gender roadmap.

Beeld: ©Dutch Good Growth Fund

Enthousiaste deelnemers en duidelijke vervolgstappen

Deelnemers van de bootcamp waren over het algemeen erg enthousiast over het programma. 88 procent van de deelnemers beoordeelde de kwaliteit en relevantie van de GLI bootcamp met een 4 of 5 op een schaal van 5. Met name de sessies over gender-lens investeren tijdens de pre-investeringsfase en het betrekken van portfoliobedrijven bij genderdiversiteit werden nuttig geacht. Ook noemde een deelnemer het ‘Nuttig om te leren over bruikbare tools en raamwerken die kunnen worden geïntegreerd in wat we op dit moment doen.’

Daarnaast werden ook de gender roadmapping opdrachten en de groepsdiscussies als erg prettig ervaren. De bootcamp leidde zodoende tot mooie vervolgstappen voor deelnemers: ‘We willen een GLI-strategie ontwikkelen op fondsniveau, gebaseerd op het minimale levensvatbare product dat we tijdens de bootcamp hebben uitgewerkt. We willen een genderlens implementeren in het investeringsproces van ons fonds en onze impactmetingen herzien om er zeker van te zijn dat we de juiste gendergegevens verzamelen van onze portfoliobedrijven.

Tot slot was er uiteraard ook genoeg ruimte voor netwerkpauzes, waar met plezier gebruik van werd gemaakt. ‘Waardevol om de kans te krijgen in contact te komen met andere fondsen. Over het algemeen was iedereen geïnteresseerd en super betrokken!