Het Bangladesh Women Investors Network: bevorderen van vrouwelijk ondernemerschap in Bangladesh

Sinds 2017 verleent het Dutch Good Growth Fund steun aan Aavishkaar Capital bij het opzetten en uitrollen van het Bangladesh Angels Network (BAN). In samenwerking met plaatselijke voortrekkers van het start-up ecosysteem in Bangladesh maakt BAN het voor beginnende ondernemers makkelijker om kapitaal te verkrijgen. Sinds haar oprichting heeft het netwerk geïnvesteerd in 44 startende ondernemingen in Bangladesh, en meer dan USD 7 miljoen aan investeringen in de start-upsector van het land mogelijk gemaakt. Dit vertegenwoordigt bijna 26% van alle binnenlandse investeringen in startende ondernemingen in Bangladesh in de afgelopen vier jaar, waarbij 1 op de 3 start-up transacties een bijdrage van BAN kende.

De uitdaging om impact te vergroten

Het netwerk beschikt ondertussen over een portefeuille die het volledige spectrum van digitale sectoren in Bangladesh omvat, en telt momenteel meer dan 400 leden, niet alleen in Bangladesh, maar ook uit de Bengalese diaspora in vijf verschillende continenten.

Toch staat BAN ook voor uitdagingen om haar impact te vergroten, onder andere met betrekking tot het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap. Het percentage vrouwelijke investeerders binnen het netwerk bedraagt momenteel 15%, en van de ondernemingen binnen de portefeuille wordt 25% geleid door vrouwen. Om op beide parameters vooruitgang te boeken, lanceerde BAN begin 2022 een zusterorganisatie: het Bangladesh Women Investors Network (BWIN). Dit netwerk vestigt haar aandacht specifiek op vrouwelijke startende ondernemers, stimuleert meer vrouwen om angel investors te worden, en brengt beide samen via haar eigen programma's. Deze staan los van de programma's van BAN, maar zijn wel complementair aan elkaar.

Beeld: ©The Financial Express

Het uitbreiden van het BWIN-netwerk

BWIN wordt geleid door een volledig vrouwelijke adviesraad, gekozen uit de bestaande raad van bestuur en het bestaande team van BAN. Alle leden van BWIN krijgen automatisch toegang tot BAN, en BAN-leden worden aangemoedigd om hun partners, familieleden en collega's te laten aansluiten bij BWIN, om zich zo te verdiepen in angel investing. Momenteel is het de bedoeling dat BWIN zich afsplitst van BAN, als een zelfstandige entiteit die zich volledig richt op het investeren in vrouwelijke ondernemers en het creëren van een genderlens ecosysteem in Bangladesh.

Ondersteuning en nieuwe initiatieven

Sinds de start in 2022 heeft BWIN zes door vrouwen geleide bedrijven geholpen om bijna USD 700.000 op te halen. Bovendien heeft BWIN eind 2022 WeScale gelanceerd, een interregionale digitale accelerator om 100 door vrouwen geleide, digitaal georiënteerde bedrijven in Zuid-Azië te helpen hun eerste fondsen te werven en regionaal op te schalen. Daarnaast werkt BWIN samen met Sweef Capital en het Aspen Network of Development Entrepreneurs om een "Gender ROI"-kader en -analyse op te stellen voor de portefeuille van BAN; dit is de eerste keer dat een Angel Network dit heeft gerealiseerd.

In de tweede helft van 2023 wil BWIN twee complementaire programma's vormgeven en lanceren. Enerzijds een "Bloom Fellowship"-programma, met als doel om de komende vijf jaar 300 tot 500 afgestudeerde vrouwen in het ecosysteem van startups in Bangladesh aan een baan te helpen. Anderzijds een online programma "Angel Academy", om vrouwelijke ondernemers en angels de basisbeginselen van angel investing te leren, op basis van de kennis en expertise die BAN de afgelopen vijf jaar in Bangladesh heeft vergaard.

De Gender Lens Strategie van het Dutch Good Growth Fund

Door de steun aan Aavishkaar en BAN stimuleert het Dutch Good Growth Fund vrouwelijk ondernemerschap in landen als Bangladesh. Daarnaast ondersteunen we sinds 2015 het Aavishkaar Frontier Fund via onze Intermediaire Investeringsfondsen faciliteit. Aangezien het vergroten van de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers een strategische prioriteit van DGGF is, zullen we ons hier ook de komende jaren voor blijven inzetten. Meer informatie over hoe DGGF dit aanpakt is te vinden in onze Gender Lens Strategie.