Village Capital lanceert Accelerator for Accelerators-programma in de MENA-regio

In de afgelopen jaren is een groot aantal initiatieven opgezet om het ondernemerschap in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA) te bevorderen, twee focusregio's van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het aantal organisaties dat ondernemers (ESO's) in deze regio's ondersteunt, is de afgelopen twee jaar dan ook meer dan verdubbeld; een indicatie van een levendig en groeiend ecosysteem voor startende ondernemers. Daarbij aansluitend heeft Village Capital een Accelerator for Accelerators-programma in de MENA-regio gelanceerd met hulp van DGGF. 

Medewerkers Village Capital overleggen
Beeld: ©Village Capital

Versnippering ecosysteem startende ondernemers

Zoals in veel opkomende markten is het ecosysteem voor startende ondernemers in de MENA-regio ook gefragmenteerd en wordt het geconfronteerd met de problematiek van overlappende, ondersteunende diensten waarvan de impact moeilijk te kwantificeren is. ESO's hebben steun nodig om de ondernemers die ze willen ondersteunen duurzaam vooruit te helpen, tekortkomingen aan te pakken en de betrouwbaarheid van hun strategie, operatie en dienstverlening aan te tonen.

Hoewel lokale ESO's van cruciaal belang zijn voor de opbouw van een duurzame pijplijn voor de opkomende durfkapitaalsector, leiden momenteel slechts enkele programma's daadwerkelijk tot investeringsresultaten. Deze ontoereikendheid maakt duidelijk dat ESO's beter moeten worden ondersteund om potentieel snelgroeiende ondernemingen goed te begeleiden en om sterkere netwerken van startende investeerders in de regio te bevorderen. Dit zal uiteindelijk leiden tot meer werkgelegenheid en bijdragen aan de ontwikkeling van de regio.

Kapitaal voor zinvolle oplossingen

Village Capital heeft impactgerichte start-ups ondersteund en versnellers gerund voor lokaal geleide ESO's, om zo financiering aan te trekken en ondernemers te ondersteunen. De SC&BD-steun van het DGGF zal het mogelijk maken lokale ESO's in de regio de benodigde steun te geven om door jongeren geleide ondernemingen met een groeipotentieel te dienen en netwerken in de regio op te bouwen. Dit zal de groei van lokale startende ondernemingen en het creëren van banen, met name voor jongeren.

VilCap & DGGF

DGGF heeft al eerder met Village Capital samengewerkt om de vaardigheden van managers van ESO's te versterken. Met dit programma versterkte de organisaties (in samenwerking met het African Management Institute (AMI)) de technische en sociale vaardigheden van 42 managers van 23 ESO's in negentien Afrikaanse landen.