Hoe DGGF 'Financieren lokaal mkb' wil bijdragen aan wereldwijde strijd tegen klimaatverandering

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) zet stappen om bij te dragen aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering en de gevolgen daarvan. In overeenstemming met andere Europese instellingen voor ontwikkelingsfinanciering hebben we onze uitsluitingslijst bijgewerkt om de meest schadelijke activiteiten op het gebied van fossiele brandstoffen op te nemen.

Bovendien werken we eraan om onze partners via technische assistentie te ondersteunen ​​om hun eigen klimaat gerelateerde acties vorm te geven en hen te ondersteunen hun doelen te bereiken.

Klimaatactie SDG 13 embleem

Wereldwijde klimaatcrisis

De wereld wordt geconfronteerd met een wereldwijde klimaatcrisis. Zoals blijkt uit de laatste AR6 IPCC-rapporten, zullen de effecten van klimaatverandering eerder en ernstiger optreden dan voorheen werd verwacht. Zorgwekkend is dat deze gevolgen waarschijnlijk het hardst zullen worden gevoeld door de meest kwetsbare gemeenschappen op onze wereld. Individuen, bedrijven en overheden hebben de verantwoordelijkheid om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en te zorgen voor veerkracht tegen die klimaateffecten die niet kunnen worden vermeden.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

De Nederlandse regering heeft zich gecommitteerd aan zowel het Akkoord van Parijs in 2015 als het Klimaatpact van Glasgow in 2021, met als doel een wereldwijde coalitie te vormen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius boven het pre-industriële niveau. Bovendien hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties in 2015 de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen aangenomen en zich daarmee ook verbonden aan doel 13: dringend actie ondernemen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

DGGF zal de hoogste normen op het gebied van klimaat in ontwikkelingsfinanciering blijven monitoren, ontwikkelen en aanpassen om onze verplichtingen tijdens deze crisis verder vorm te geven, binnen de context van ons mandaat.

Klimaatimpact verminderen

Als een fonds van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en een betrokken lid van de wereldwijde gemeenschap op het gebied van klimaatactie, zet DGGF zich in om partners te helpen hun klimaatimpact te verminderen en zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. Dit gaat hand in hand met ons doel ondernemerschap in opkomende markten te bevorderen. DGGF zal de hoogste normen op het gebied van klimaat in ontwikkelingsfinanciering blijven monitoren, ontwikkelen en aanpassen om onze verplichtingen tijdens deze crisis verder vorm te geven, binnen de context van ons mandaat.

Als eerste stap vermijden we investeringen in de meest schadelijke activiteiten. In lijn met andere Europese instellingen voor ontwikkelingsfinanciering zal DGGF the Harmonised EDFI Fossil Fuel exclusion list aannemen. Het omvat activiteiten zoals kolen- en olie-exploratie, standalone gasproductie, pijpleidingen voor ruwe olie en olieraffinaderijen. We hebben onze partners gevraagd hun uitsluitingslijsten derhalve bij te werken.

Samenwerking = sleutel tot succesvolle klimaatactie

Daarnaast werken we samen met onze partners om mogelijke behoeften aan technische assistentie rond klimaatmitigatie en -adaptatie te identificeren. Dit stelt ons in staat ons aanbod af te stemmen op de behoeften van onze deelnemingen, waardoor onze toegevoegde waarde wordt gemaximaliseerd. Voorbeelden van dergelijke technische assistentie zijn onder meer het ontwikkelen van een klimaatstrategie, het begrijpen van de impact of kwetsbaarheden van de investering, of het aannemen van specifieke mitigatie- en/of aanpassingsmaatregelen in de portefeuille van de deelneming.

Samenwerking is de sleutel tot succesvolle klimaatactie. Daarom zetten we ons in om dit samen met onze partners, maar ook met andere stakeholders, te realiseren. Waardevolle suggesties of vragen? Neem dan gerust contact met ons op