Impact creëren in ‘frontier’ markten

Sinds de lancering van DGGF 'Financieren lokaal mkb' in 2014 heeft het fonds een positieve impact gehad voor ondernemers in meer dan 60 landen. Bij DGGF geloven we dat er overal ter wereld talent te vinden is, dat wacht op een kans dit te benutten en hun potentie te bereiken. Ondernemers in ‘frontier’ markten worden echter vaak geconfronteerd met financieringsproblemen in hun thuisland. 

Dit is waar DGGF om de hoek komt kijken. Wij willen de financieringskloof dichten die bekend staat als 'the missing middle'. Dit is de relatieve ondervertegenwoordiging van kleine en middelgrote ondernemingen in veel landen met een laag gemiddeld bruto inkomen. Dit doen wij door fondsen te financieren die op hun beurt veelbelovende mkb’s financieren.

Om een meer inclusieve toekomst te creëren, investeren wij in de talenten van vandaag. Wij weten dat een dergelijke toekomst in de handen ligt van de jeugd, vrouwelijke ondernemers en talenten die zich in fragiele staten bevinden. DGGF wil ondernemerstalent koesteren en stelt daarom ook startkapitaal ter beschikking en investeert in 'incubation' programma’s. Dit helpt om een productieve ecosysteem voor ondernemers te stimuleren.

Onze inspanningen hebben onder meer geleid tot de ondersteuning van meer dan 33.000 banen en de creatie van 6.500 banen. Wij hebben ook meer dan 4.500 mkb’s gefinancierd via lokale fondsen of financiële instituten tussen 2014 en 2019. Meer weten over hoe onze unieke aanpak impact heeft? 

Bekijk onze video om een indruk te krijgen (Engelstalig).

Credits: Makmende Media