DGGF investeert in ‘gender-lens’ fonds in Sub-Sahara Afrika

Het Alitheia Identity Fund (AIF), gericht op het benutten van het potentieel van vrouwelijke ondernemers in West- en Zuidelijk Afrika, is succesvol gelanceerd in de laatste week van november 2019. Voor DGGF Investeringsfondsen lokaal mkb, als een van de eerste investeerders, is dit een belangrijke mijlpaal. Dankzij het fonds zal de toegang tot financiering voor vrouwelijke ondernemers verbeterd worden en worden kansen voor werkgelegenheid voor vrouwen in de regio gecreëerd.

Vrouwelijke ondernemers versterken door verbeterde toegang tot financiering

Op 28 november is de eerste lening afgesloten van het Alitheia Identity Fund, dat zich zal richten op door mkb dat in handen is van of geleid wordt door vrouwen in West- en Zuidelijk Afrika, met name in Nigeria, Ghana, Zuid-Afrika, Lesotho, Zambia en Zimbabwe.

Het fonds focust op het mkb dat moeilijk toegang heeft tot financiering via traditionele kanalen en dat ondersteuning nodig heeft om te professionaliseren en activiteiten te optimaliseren. Dit type mkb is vaak uitgesloten van toegang tot risicokapitaal door culturele en gender-gerelateerde normen, evenals een gebrek aan toegang tot traditionele door mannen gedomineerde netwerken. De beoogde impact op vrouwenemancipatie komt niet alleen door het verbeteren van toegang tot financiering maar ook door het creëren van kansen voor werkgelegenheid voor vrouwen en het verbinden van vrouwen in de toeleveringsketen en vrouwelijke klanten.

Grenzen verleggen voor gender-lens investeringen

Het AIF is baanbrekend aangezien het een van de eerste pogingen is die het concept bewijst van commerciële risicokapitaal investeringen in door vrouwen opgezet of geleid mkb. Na bijna vier jaren van fondsenwerving, is deze eerste afgesloten lening een enorm succes voor zowel de manager als DGGF.

Alitheia heeft tevens technische assistentie ontvangen van DGGF’s SCBD Faciliteit om hun gender-lens strategie uit te breiden. Dit heeft een katalyserende werking gehad op het aantrekken van andere investeerders. Onder de eerste investeerders zijn de African Development Bank (AfDB), de Bank of Industry of Nigeria (BOI), Stichting fondsbeheer DGGF lokaal MKB (DGGF), Development Finance Institute Canada Inc (Findev) en Alitheia IDF Feeder A Partnership (namens de onderliggende investeerder, Industrial Development Corporation of South Africa Limited (IDC)).

Kleinschalige investeringen in een breed scala aan sectoren

AIF zal in mkb investeren dat actief is in de sectoren agribusiness, gezondheidszorg, productie, schone energie, financiële dienstverlening, onderwijs, transport en logistiek, en creatieve industrieën. AIF zal doorgaans investeringen doen van bedragen tussen USD 1M tot 5M inclusief vervolginvesteringen.