DGGF - Investeringsfondsen lokaal mkb - deelt ervaringen van vijf jaar investeren

Op 1 oktober hebben Triple Jump en PwC – namens het Dutch Good Growth Fund (DGGF) Investeringsfondsen lokaal mkb – de conferentie “Closing the SME Finance Gap: Empowering Young & Women Entrepreneurs in Frontier Markets” georganiseerd in het Compagnietheater in Amsterdam.

Na de publicatie van het impact rapport deze zomer bood het event een goed platform om de strategieën te bespreken die het financieringstekort voor ‘missing middle’ mkb in opkomende markten succesvol kunnen dichten. Bovendien droeg het event bij aan het bevorderen van nieuwe partnerschappen en samenwerkingen die lokale ecosystemen voor mkb financiering ondersteunen.    

Closing the SME finance gap

“We need to get rid of winner takes it all mindset when it comes to investing. We are not here to win, we are here to transform.”
Vicki Saunders, Founder, ShEO

Uitwisseling van kennis en ervaringen over het dichten van het financieringstekort voor mkb in opkomende markten

Meer dan 200 deelnemers hebben deelgenomen aan een goed gevulde dag met diverse paneldiscussies en interactieve break-out sessies. Onder de deelnemers was een groot deel van het DGGF-portfolio aanwezig, evenals (co-)investeerders, field builders, academici, beleidsmakers en door DGGF-ondersteunde ondernemers. De break-out sessies in de ochtend richtten zich op impact-gerelateerde onderwerpen, zoals investeringsstrategieën die specifiek kansen bieden aan vrouwen, jongeren en ondernemers in fragiele landen. In de middag lag de nadruk van de discussies op manieren om het financieringsaanbod op te schalen. Voorbeelden hiervan zijn digitale financieringsmogelijkheden, risico vermindering, startende fondsmanagers, en acceleration en incubation initiatieven om ervoor te zorgen dat bedrijven klaar zijn voor investeringen. In deze sessies werden belangrijke en blijvende uitdagingen geïdentificeerd, schaalvergroting strategieën gedefinieerd en werd de rol van diverse stakeholders in het proces besproken. Het was met name waardevol om ondernemers uit diverse landen en regio’s te ontvangen, zoals Jordanië, Senegal en India. Zij deelden persoonlijke ervaringen en perspectieven over de behoefte van lokale ondernemingen in deze markten.    

Closing the financial SME gap selfie

Een roadmap om het financieringsaanbod op te schalen voor mkb in opkomende markten

Het event heeft aangetoond dat het financieren van lokale ondernemingen in opkomende markten bijdraagt aan de groei van ondernemingen, het creëren van werkgelegenheid en uiteindelijk economische ontwikkeling. Er is alleen geen kant-en-klaar oplossing om alle verschillende behoeften van de diverse mkb sector te bedienen. De oplossingen moeten context-specifiek zijn en de aanpak moet doelgericht zijn. Er zijn veel geschikte oplossingen getest en bewezen – de uitdaging is om een divers ecosysteem op te schalen. Het opschalen van dit stimulerende ecosysteem over verschillende regio’s vereist:

  • Slimmere strategieën voor schaalvergroting;
  • Geschikt kapitaal;
  • Het verbinden van partnerschappen.

Meer informatie?

Een gedetailleerd rapport met de belangrijkste lessen en hoogtepunten van het event kun je hier  lezen. Voor meer informatie over het event, zie de webpagina over de conferentie.