DGGF onderzoek naar financiële behoefte van vrouwelijke ondernemers opkomende markten

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) publiceert een onderzoek naar de financiële behoeften van vrouwelijke ondernemers in opkomende markten. DGGF bevordert innovatieve financieringsproducten en investeert in specifieke doelgroepen, zoals ondernemers in fragiele staten, jonge ondernemers en vrouwelijke ondernemers, die hoge drempels ervaren in het aantrekken van kapitaal.

Woman in bakery
©Gazelle Finance 2019
Gazelle Finance has invested in Degusto, a bakery which has increased from 123 to 209 employees during the period of investment, of which 75% are women.

DGGF is dit onderzoek gestart om te identificeren waar en hoe het op dit moment vrouwelijke ondernemers bereikt en om een beter begrip te krijgen van wat kapitaalverstrekkers (zowel institutionele investeerders als lokale fondsmanagers) kunnen doen om de financiële behoefte van vrouwelijke ondernemers in opkomende markten beter te bedienen. Het onderzoek richtte zich op wat er geleerd kan worden vanuit het portfolio, waarbij de focus lag op het midden- en kleinbedrijf dat gefinancierd wordt door de fondsen waarin DGGF heeft geïnvesteerd.

Reikwijdte van de studie

Wel 70% van mkb-bedrijven met vrouwelijke eigenaren in de formele sector van opkomende economieën wordt niet of onvoldoende bediend door financiële dienstverleners – een financieringskloof van ongeveer 285 miljard USD. Deze studie – een initiatief van DGGF – financing local SMEs, is opgezet om te identificeren waar en hoe het op dit moment vrouwelijke ondernemers bereikt en om een beter begrip te krijgen van wat kapitaalverstrekkers kunnen doen om de financiële behoefte van vrouwelijke ondernemers in opkomende markten beter te bedienen. De intentie is om hiermee DGGF en de sector te helpen om stappen te zetten met oplossingen met betrekking tot de financieringskloof voor vrouwelijke ondernemers.

DGGF portfolio-analyse - vrouwelijke ondernemers

Dit rapport biedt inzicht door middel van een analyse van de beschikbare informatie van een selectie van fondsen waarin DGGF heeft geïnvesteerd en de onderliggende mkb-ondernemingen. De inzichten worden gebaseerd op interviews met vrouwelijke ondernemers, fondsmanagers en institutionele investeerders. In het laatste hoofdstuk van het rapport wordt een aantal conclusies gegeven, die concreet advies bieden over hoe de financiële behoefte van vrouwelijke ondernemers in opkomende markten beter bediend kan worden.

Download 'Serving the financial needs of women-owned businesses in emerging markets: Perspectives from the DGGF Portfolio'