Capital 4 Development Partners kondigt eerste ‘closing’ aan van C4D Asia Fund

Capital 4 Development Partners, een Nederlandse fondsmanager, kondigde 4 februari de afronding van de eerste financieringsronde (‘closing’) aan van het Capital 4 Development Asia Fund (C4D Asia Fund) met een omvang van USD 30 miljoen. Het fonds investeert in het innovatief en groeiende midden-en klein bedrijf (mkb) in India, Indonesië en de Filippijnen. Het heeft als doel positieve sociale, milieu en economische verandering te brengen voor gemarginaliseerde samenlevingen.

Het fonds streeft naar een uiteindelijke omvang van USD 50 miljoen aan het einde van 2019. C4D zal bijdragen aan het creëren van inclusieve lokale economieën door mkb-ondernemers die oplossingen bieden voor lokale uitdagingen en/of sector inefficiënties. Gemotiveerd door een sterke overtuiging in de bevorderende werking van diversiteit, heeft het fonds een gender perspectief geïntegreerd in de investeringsstrategie en stelt zij zichzelf tot doel om ten minste 30 % van haar kapitaal te investeren in mkb dat in eigendom is van of geleid wordt door vrouwen. Een diversiteit aan financieringsinstrumenten zal gebruikt worden, waaronder private equity en mezzanine financiering. Het fonds heeft al een bestaand portfolio van 21 kleine investeringen en een 'Investee Support Facility'.         

Eerste closing C4D Asia Fund

Investeerders C4D Asia Fund

ICCO Cooperation, een vooraanstaand Nederlands NGO, is hoofdinvesteerder van het fonds en biedt risico beperkende maatregelen, zoals een USD 10 miljoen aanloopverlies faciliteit en een hoger rendement voor andere investeerders. Naast ICCO, zijn de andere investeerders het Stichting Fondsbeheer ‘Dutch Good Growth Fund’ (DGGF), FAC Investments en Investing in Women, een initiatief van de Australische overheid. 

Jolanda Wakkerman, bestuurslid en CFO van de ICCO Cooperation: “ICCO is al jarenlang een partner voor ondernemers in ontwikkelingslanden en gebruikt haar investeringen in toenemende mate als instrument om bij te dragen aan sociale ontwikkeling. Door onze rol als investeerder in het C4D Asia Fund hopen wij een katalyserende rol te spelen middels het mobiliseren van nieuw kapitaal naar plekken waar daar een grote vraag naar is. Deze strategische co-investeringssamenwerking, ontwikkeld samen met het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken door middel van het Dutch Good Growth Fund, is een spannend nieuw hoofdstuk in innovatieve gemengde financiering. Het feit dat onze zusterorganisatie Finn Church Aid met duidelijke banden naar het Finse Ministerie van Buitenlandse Zaken ook een mede-investeerder is geworden, maakt dit een innovatieve cross border samenwerking tussen publieke en private sector partijen.”

Clemens Gerteiser, Director Fund Investments van het DGGF: "Onze investeringen laten zien dat het mkb essentieel is voor samenlevingen om tot bloei te komen en vooruit te gaan. Door het mkb geschikte en flexibele ondersteuning te bieden, zijn zij in staat te groeien en een positieve bijdrage te leveren aan eenieder die betrokken is, van toeleveranciers tot eindconsumenten.”  

De belofte van Azië en haar mkb

Azië heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke economische vooruitgang meegemaakt en haar economie zal naar verwachting zorgen voor twee derde van de toekomstige wereldwijde groei. Deze indrukwekkende groei heeft zich echter niet altijd vertaald naar inclusieve ontwikkelingspatronen in deze landen. India, Indonesië en de Filippijnen hebben nog steeds te maken met meerdere sociale, milieu- en economische uitdagingen. Het mkb heeft potentieel om deze uitdagingen succesvol te adresseren, aangezien zij een belangrijke rol spelen in de groei van lokale economieën in opkomende landen. Toch hebben de meeste van de mkb’ers uit de doelgroep landen van het fonds, ondanks hun veelbelovende rol en de gunstige regionale context, onvoldoende toegang tot geschikte ondersteuning. C4D Partners ziet dit segment met veelbelovende maar ondergefinancierde Aziatische (beginnend) groeiende mkb’ers als een kans. Zij hebben een brede groep ondernemingen geselecteerd met bedrijfsmodellen die succesvol zijn, producten en diensten die gericht zijn op groeiende markten en uitkomsten die een positief effect hebben op de lokale gemeenschap. Het vermogen van het fonds zal daarom gebruikt worden om hun groei verder te stimuleren en hun kracht en mogelijkheden om een positieve impact te creëren te vergroten.      

Mark Joenje, Managing Partner en CEO van C4D Partners: “We hebben een groep mkb'ers in Azië geïdentificeerd die de potentie hebben om commercieel succes te combineren met het bijdragen aan inclusieve sociale verandering. Met de eerste ‘closing’ van het C4D Asia Fund, zullen wij de groei financieren van meer dan 50 mkb’ers, waardoor we werkgelegenheid creëren en oplossingen bieden voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om zichzelf te voorzien en ontwikkelen. Met behulp van ons lokale team en strategische netwerk zorgen wij ervoor dat de bedrijven in ons portfolio kunnen groeien en zorgen we voor impact die de lokale gemeenschap ten goede komt.”

Junnu Kärkkäinen, CEO van FCA Investments: “FCA Investments is heel blij om een nieuwe fase van ontwikkelingsfinanciering in te gaan als onderdeel van de grootste NGO uit Finland. Investeringen kunnen een effectief instrument zijn voor ontwikkeling. Samen met C4D Partners kunnen we bouwen aan inclusieve en duurzame economieën."

Investeringen met gender perspectief

Het fonds maakt gebruik van een gebalanceerde gender investeringsbenadering, aangezien zij gelooft dat deze aanpak de investeringsbesluiten en uitkomsten ondersteunt. Deze aanpak wordt versterkt door het feit dat de verstrekking van het fonds afhankelijk is van het bereiken van bepaalde overeengekomen genderdoelstellingen.  

Julia Newton-Howes, CEO van het ‘Investing in Women Program’, een initiatief van de Australische overheid: “We zijn heel blij dat C4D Partners is toegewijd aan het investeren in het vrouwelijke mkb en het genderperspectief als essentieel onderdeel in de investeringsstrategie heeft geïntegreerd. Investeren in het vrouwelijke mkb is een gedegen en risico verminderende investeringsstrategie, die tot positieve sociale voordelen voor Azië kan leiden.”

Investee Support Facility

Investeringen van het fonds worden ondersteund door een 'Investee Support Facility' (ISF), die niet-financiële ondersteuning biedt welke specifiek gericht is op het adresseren van specifieke behoeften en uitdagingen van het mkb waarin geïnvesteerd wordt. Deze niet-financiële ondersteuning is cruciaal om het mkb te helpen op te schalen, hun prestatiegraad te verbeteren, positieve sociaaleconomische impact te vergroten, en tegelijkertijd investeringsrisico’s te verlagen. ISF is apart vormgegeven en wordt gefinancierd door giften. C4D Partners zet zich in om ISF te laten groeien en zoekt USD 1.5 miljoen aan additionele bijdragen.   

Over Capital 4 Development Partners

Capital 4 Development Partners BV (C4D Partners) is in 2013 gestart als ICCO Investments BV, een initiatief van de ICCO Cooperation. In 2018 zijn de fondsmanagementactiviteiten afgesplitst van ICCO en op dit moment is C4D Partners een onafhankelijk fonds management bedrijf met vestigingen in Nederland, India, Indonesië en de Filippijnen. C4D Partners managet impact kapitaal en ondersteunt het groeiende mkb om eerlijke economische ontwikkeling in opkomende landen te bevorderen.  

Over ICCO Cooperation

ICCO Cooperation is een internationale NGO die werkt aan een wereld waarin mensen in waardigheid en goede gezondheid kunnen leven, een wereld zonder armoede en ongelijkheid. ICCO is in 1964 als Nederlands samenwerkingsverband opgericht met een internationale organisatiestructuur en wereldwijd vestigingen in 22 landen.

Over het Dutch Good Growth Fund

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is een revolverend fonds dat is opgezet door de Nederlandse overheid. Een consortium bestaande uit Triple Jump en PwC is verantwoordelijk voor het management van het onderdeel dat middels investeringen in intermediaire fondsen financiering biedt aan lokaal MKB in 68 geselecteerde landen. Deze investeringen moeten een positieve ontwikkelingsbijdrage leveren door de lokale private sector te versterken.

Over FCA Investments

FCA Investments Ltd (FCAI) is een volledige dochteronderneming van Finn Church Aid, de grootste Finse internationale hulporganisatie. FCAI is een onderneming met een sociale missie. Het streeft naar het creëren van duurzame banen in ontwikkelingslanden, door betaalbare financiële middelen (zoals leningen, mezzanine kapitaal en aandelen) en technische assistentie te bieden aan ondernemers in het zogenoemde 'missing middle'. FCAI handelt volgens gedegen economische principes, zonder de lokale financiële markten te verstoren.  

Over Investing in Women

Investing in Women is een initiatief van de Australische overheid dat inclusieve economische groei en de vermindering van armoede bevordert in Zuidoost-Azië. Investing in Women is, als voorvechter voor vrouwen en meisjes, opgericht om de economische participatie van vrouwen te verbeteren, markten geschikt voor vrouwen te creëren en de private en publieke sector te beïnvloeden om de economische emancipatie van vrouwen te versterken.

Contact informatie:

C4D Partners

Mark Joenje

Mark@c4dpartners.com

Tel: +31611000670