Grote impact op voedselzekerheid door samenwerking DGGF en SoilCares

Een bijzondere ondertekening voor het Dutch Good Growth Fund (DGGF): op woensdag 27 juni 2018 heeft SoilCares een financiering toegekend gekregen. Hiermee wordt in landen over de hele wereld grote impact gerealiseerd op het gebied van voedselzekerheid.

Soilcares

Hand-held scanner maakt snelle analyse van bodem mogelijk

SoilCares ontwikkelt diensten en hardware (meetapparatuur) voor analyses van grond en veevoer. Hiermee kan een boer bepalen wat de optimale hoeveelheid en samenstelling (kunst)mest is voor een gewas op een bepaald perceel. Ook veehouders gebruiken de apparatuur. Zij kunnen zo meten wat de kwaliteit is van hun voedergewas en hoeveel en welke voedingsstoffen moeten worden toegevoegd voor een optimaal dieet van het vee. Dit geeft boeren de mogelijkheid om hun productiviteit en inkomen aanzienlijk te verhogen.

Impact over de hele wereld

De toegevoegde waarde van SoilCares is enorm, gezien de uitdagingen in de voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking en de toenemende druk op het milieu. De verwachting is namelijk dat meer dan 30.000 boeren door het opvolgen van de adviezen de opbrengsten van hun land 25 - 300% kunnen verbeteren. Ondanks deze enorme potentie was het financieringsrisico voor banken te groot. Door de enorme impact die het bedrijf kan realiseren, wil DGGF de financiering wél verstrekken.

Met de financiering wil SoilCares  boeren over de hele wereld overtuigen van de positieve effecten van het gebruik van de zogenaamde hand-held scanners en de bodemadviezen. Ook worden de boeren geschoold in het gebruik van de meetapparatuur. Het bedrijf realiseert met hun producten en diensten grote impact op de voedselzekerheid. Vooral in Afrikaanse landen is veel winst te behalen.

Van grondmonster naar bemestingsadvies

Na het lokaal scannen van de grond of het veevoer worden de data via een vaste of mobiele dataverbinding verstuurd naar het laboratorium in Wageningen. In de database wordt de scan vergeleken met duizenden eerder gemaakte analyses. Het advies dat volgt wordt binnen 10 minuten teruggestuurd naar de gebruiker. SoilCares’ verdienmodel is gelegen in de opbrengst per advies en in de verkoop van hand-held-scanners en mobiele laboratoria (Lab-in-a-box, Liab).

Meer weten over financieringsmogelijkheden?

SoilCares kreeg overheidsfinanciering via het Dutch Good Growth Fund (DGGF). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert dit programma uit in samenwerking met Atradius DSB en PwC Nederland. Dit doen zij samen in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw internationale ambities? Neem dan contact met ons op.