Lancering van het rapport #GlosingTheGap Franstalig West-Afrika

De eerste regionale studie in de serie van het Dutch Good Growth Fund #ClosingTheGap over Franstalig West-Afrika is uitgebracht.

#ClosingTheGapFWA laat zien dat in de regio geen tekort is aan dynamische ondernemers, maar dat nog steeds velen werkzaam zijn in de informele sector.

Hoewel de sterke en zwakke punten per land verschillen, ontbreekt het het ondernemersecosysteem in de regio aan een sterke ondernemingscultuur. Daarnaast is de beschikbaarheid van adequate en betaalbare financiële en non-financiële diensten beperkt.

Verantwoordelijk

De studie biedt inzicht in elke bestudeerde markt en levert aanbevelingen om een meer verantwoordelijk ondernemersecosysteem op te zetten.

Krijg beter begrip van de uitdagingen en mogelijkheden in de regio en draag bij aan het dichten van de kloof!