DGGF werkt met private equity fondsen in DR Congo om ESG-kennis te vergroten

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) heeft de ambitie om een impact te genereren daar waar dit het hardst nodig is. Om een rol te spelen in de versterking van de socio-economische structuren in fragiele en risicovolle landen is voornamelijk een zoektocht naar balans.

Simpel gezegd, iemand moet de vraag stellen of investeringsfondsen en financiële instituties in deze landen een economische groei kunnen leveren, terwijl het de valkuilen van het werken in een context met lage milieu-, sociale en administratieve standaarden Environmental, Social and Governance (ESG) (ESG) ontwijkt.

PricewaterhouseCooper’s ESG team streeft naar het vinden van de juiste balans in elke transactie door een grondige ESG due diligence uit te voeren op alle fondsen en financiële instituties die graag toe willen treden tot het DGGF portfolio. Het team biedt ook technische assistentie aan de ontvangers van DGGF-gelden – bijvoorbeeld de plaatselijke ESG-trainingen, of coaching en adviesdiensten om ESG-beleid en -processen te verbeteren.

Het doel is de fondsmanagers en de belangrijkste functionarissen (zoals ESG-ambtenaren) te ondersteunen in het leren herkennen van ESG-risico’s die aanwezig zijn in hun portfolio’s en wat gedaan moet worden om deze risico’s te mitigeren. De gehele aanpak leunt op flexibiliteit, assistentie op maat en nauwe samenwerking met het management.

Lees dit artikel (pdf) (Engels) voor meer informatie.