#ClosingTheGap Mekong: eerste stop Phnom Penh

Op 12 december 2017 zijn lokale stakeholders uit het Cambodjaanse ondernemersecosysteem samengebracht in Phnom Penh om hun waardering van de sterke en zwakke punten van het ecosysteem te delen en om samen potentiele oplossingen uit te werken die bijdragen aan een stimulerende omgeving voor lokale ondernemers en hun bedrijven.

De workshop brengt lokale stakeholders samen om de huidige onderzoeksresultaten te reviewen, te valideren en te betwisten en de stakeholders te betrekken in een interactieve sessie om een oplossing uit te werken die de kloof in het ecosysteem identificeert. De conclusies uit de workshop worden direct vastgelegd in de eindrapportage, deze zal naar verwachting het eerste kwartaal van 2018 worden gepubliceerd.

Cambodjaanse ondernemers

Analyses van de World Bank 2016 Entreprise Survey laten zien dat de Cambodjaanse mkb-sector voornamelijk bestaat uit kleine bedrijven met lage groeicijfers (0-10%). Een derde van de kleine bedrijven kent middelmatige of hoge groei (10-20%) en een fractie van deze bedrijven heeft een jaarlijkse groei van 20%. Een self-assesment onder lokale ondernemers over ondernemerschapsvaardigheden laat een wens naar verbetering voor alle categorieën zien, waarbij strategische planning, werving van financiering en operations het hoogst scoren.

Cambodjaans ecosysteem

Het lokale ecosysteem telt veel financiële en niet-financiële stakeholders die bedrijvigheid ondersteunen uit alle fasen uit de ondernemerslevenscyclus. Desondanks blijft de dienstverlening buiten de hoofdstad Phnom Penh laag en is het mkb niet in de gelegenheid te lenen van financiële instituties zonder significant onderpand.

Workshop uitkomsten

Krijg een idee van oplossingen die de capaciteit van het ecosysteem voor lokale ondernemers en hun bedrijven kunnen vergroten. Lees hier het artikel.