DGGF versterkt haar steun aan jonge ondernemers en jeugdwerkgelegenheid in Afrika

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) – spoor Investeringsfondsen Lokaal MKB – gaat extra inzetten op het vergroten van kansen voor jonge ondernemers in Afrika. Het continent heeft de jongste en snelst groeiende bevolking ter wereld. Jeugdwerkeloosheid is een van de grootste uitdagingen en het creëren van kansen voor jongeren is essentieel voor inclusieve ontwikkeling.

DGGF4Youth start met twee nieuwe investeringen en een tech hub: Sawari Ventures North Africa Fund, Novastar Africa Venture Fund II, en Sensi in Sierra Leone. Daarnaast start DGGF een pilot van het Young Entrepreneurship Finance Programma, welke jonge financieringsinitiatieven actief zal begeleiden.  

sawadi header

Steun aan startende en jonge bedrijven

Sawari Ventures heeft afgelopen weekend haar eerste ‘closing’ aangekondigd op het Africa Business Forum, inclusief een committering van DGGF van  USD 8 miljoen. Sawari gaat start- en risicokapitaal verstrekken aan innovatief en kennis gedreven MKB in Egypte, Tunesië en Marokko. Sawari ziet een duidelijke noodzaak voor dit type investeringen: Noord-Afrika heeft een groeiend aantal jonge en technologisch bekwame ondernemers met een sterk businessplan, maar deze worden vaak over het hoofd gezien door traditionele investeerders. Sawari wil in de behoeften van startende ondernemers voorzien en het ecosysteem voor ondernemers in de MENA-regio versterken. Een deel van Sawari’s investeringen zullen via hun accelerator initiatief “Flat6labs” lopen. Deze “labs” bieden jonge ondernemers een mentor, juridische ondersteuning, een netwerk en kantoorruimte.


“We zijn overtuigd van de enorme omvang van onbenutte kansen op het gebied van investeren in MKB in de kenniseconomie in Noord-Afrika, en zijn erg blij dat DGGF deze visie met ons deelt” – Wael Amin, Partner bij Sawari Ventures.      

Meer werkgelegenheid voor jongeren en groeien van ‘Africa’s new stars’

DGGF investeert USD 15 miljoen in het Novastar Africa Venture Fund II, een Venture Capital fonds dat zich richt op de groei van “nieuwe sterren” - uitblinkende jonge bedrijven - in zowel oost als west Afrika. Sinds 2014 ondersteunt Novastar startende bedrijven die voornamelijk geleid worden door een nieuwe generatie van jonge ondernemers met een ambitie om baanbrekend te zijn en de markt waarin zij opereren te transformeren. Het fonds investeert in bedrijven die een positieve sociale impact voor huishoudens met een laag inkomen als onderdeel van hun commerciële succes zien. Deze bedrijven dragen ook bij aan het creëren van werkgelegenheid voor jongeren.


Novastar biedt support aan een nieuwe generatie van exceptionele jonge ondernemers in Afrika die innovatieve bedrijven opzetten, welke oplossingen en diensten bieden voor de lokale markten op het continent. Deze ‘nieuwe ondernemende uitblinkers’ hebben geen erfenis of familiebedrijven waar ze in werken maar houden zich bezig met baanbrekende innovaties om de toegang, kostprijs, en kwaliteit van basisgoederen en diensten aan huishoudens met een lager inkomen te verbeteren.  – Steve Beck, Managing Director Novastar Ventures.

Het versterken van het ecosysteem voor jonge ondernemers

DGGF’s Seed Capital and Business Development Facility (SCBD) ondersteunt Sensi, de eerste tech hub in Sierra Leone. Sensi was van origine opgericht als interactief platform tijdens de Ebola crisis en heeft sindsdien haar netwerk gebruikt om zichzelf neer te zetten als een technologie platform voor jonge ondernemers. Met 250 leden, maandelijkse evenementen, en jaarlijkse versnellingsprogramma’s, speelt Sensi een belangrijke rol in het ecosysteem voor jonge ondernemers in Freetown. De bijdrage vanuit DGGF zal ervoor zorgen dat Sensi haar activiteiten verder kan professionaliseren en haar ondersteuning aan ondernemers kan versterken. Hiermee draagt Sensi bij aan de groei van een stimulerend, duurzaam en dynamisch ecosysteem voor jonge ondernemers in Sierra Leone.