Collaborative for Frontier Finance en het eerste CFF-rapport over Enterprise Segmentation, officieel gelanceerd op SOCAP 2018.

Collaborative for Frontier Finance (CFF) werd officieel gelanceerd op 10 oktober 2018 als een multi-stakeholderinitiatief bestaande uit investeerders, financiers en ecosysteem-ontwikkelaars. Dit initiatief is gericht op het verhogen van de hoeveelheid beschikbaar kapitaal, geschikt voor kleine en groeiende bedrijven (in het Engels afgekort als SGBs) in ontwikkelende-en opkomende markten. DGGF is samen met infoDev/World Bank en Omidyar Network een van de oprichters van dit initiatief.


Na een jarenlange ontwerpfase waarin de markt niet uit het oog is verloren is CFF doorgegroeid door de Global Development Incubator, met intensieve steun van DGGF en andere oprichters. CFF zag zijn officiële start op de SOCAP 2018-conferentie in San Francisco en wordt ondersteund en geleid door een stuurgroep die ook de Argidius Foundation, DFAT, MacArthur Foundation en Small Foundation omvat.
 

CFF clusters

CFF werkt met een diversiteit aan stakeholders samen om nieuwe oplossingen en grensverleggende organisaties te vinden die oplossingen implementeren om SGB's te bereiken. CFF wil verder bouwen op deze geboekte voortgang om zodoende nieuwe oplossingen te versnellen en te testen. Via "clusters" - of gemeenschappen van stakeholders die zich richten op specifieke SGB-financierings-thema's co-ontwerpt het CFF initiatieven die nieuw kapitaal voor SGB’s kunnen katalyseren. DGGF leidt en fungeert als anker van het Mezzanine Financierings-cluster van CFF, gebaseerd op DGGF’s opgebouwde ervaring en expertise op het gebied van mezzanine financieringsinstrumenten. DGGF draagt daarnaast actief bij aan de strategische prioriteiten van CFF en kennisopbouw op het gebied van frontier financiering.
 

Categorieën organisaties

Als een van de eerste pogingen om de grote financieringskloof voor SGB’s aan te pakken heeft CFF zich ingezet om meerdere categorieën van het "missing middle" te onderscheiden. Op deze wijze kunnen de verschillende financieringsbehoeften en –gaten van verschillende soorten ondernemingen effectiever worden herkend en kunnen financieringsoplossingen die het meest nodig zijn om alle soorten bedrijven in staat te stellen zinvol bij te dragen aan inclusieve economische groei beter opgeschaald worden. Het rapport “The Missing Middles: Segmenting Enterprises to Better Understand Their Financial Needs” van CFF, DGGF, Omidyar Network en Dalberg Advisors werd eerder deze maand ook voor haar leden gelanceerd op het SME Finance Forum webinar en vervolgens breder gepresenteerd op de ANDE-jaarconferentie 2018 en SOCAP18. Het onderzoek had tot doel een segmentatie raamwerk te ontwikkelen welke investeerders, tussenpersonen en ondernemers kan helpen beter door het complexe landschap van SGB investeringen in ontwikkelende en opkomende markten te navigeren. Het raamwerk heeft het landschap van SGB's met financieringsbehoeften tussen $20.000 en $2 miljoen onderverdeeld in vier verschillende ‘families’. Voor meer informatie over deze verschillende segmenten, hun kenmerken en implicaties voor verschillende belanghebbenden, kunt u het volledige rapport evenals het samenvattend verslag raadplegen op de CFF website en de DGGF -kennisbank.
 

Lees meer en meld je aan voor nieuws en updates over Collaborative for Frontier Finance op http://www.frontierfinance.org en volg @CollabFFinance.
Lees de verslaggeving van het rapport "The Missing Middle: Segmenting Enterprises om hun financiële behoeften beter te begrijpen" op Medium en ImpactAlpha.