Het ondersteunen van ondernemers in Guatemala

In 2017 werd Genesis de eerste Monetaire Financiële Instelling (MFI) investeerder van het Dutch GoodGrowthFund spoor 2 (DGGF) in Guatemala. DGGF’sinvestering in Genesis heeft tot doel om het verstrekken van leningen aan kleine ondernemingen te ondersteunen.  

Genesis with entrepreneurs

Business Development Centers

Daarnaast steunt DGGFs SeedCapital& Business Development (SCBD) faciliteit Genesis in het oprichten van drie “Small Business Development Centers” (SBDCs) in Sacatepéquez, PoptunandEl Quiche. Deze centra zullen gestandaardiseerde en specifieke dienstverlening bieden aan (nieuwe) lokale ondernemers, micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor assistentie op gebied van het ontwikkelen van een ondernemingsplan, financieel managementvaardigheden, marketing strategie en meer. 

Het volgende niveau

In veel landen zien we een grote vraag naar het combineren van financiële dienstverlening aan micro-, kleine en middelgrote ondernemingenmet niet-financiële dienstverlening. Dit bevordert hun professionalisering en groei op de lange termijn. Deze centra zullen een belangrijke rol spelen om bedrijven naar het volgende niveau te tillen.

Jeugd

De komende drie jaar verwachten de centra ongeveer 1500 ondernemers en 250 MKB’erste bereiken met hun diensten, waarvan een groot aandeel (50%) jeugd zal zijn.