Investeringsfondsen lokaal mkb - Voorgenomen transactie - Salt Equity Fund I

Salt Equity Fund I is een ‘closed-end’ beleggingsfonds met een looptijd van tien jaar dat zal beleggen in door eigenaren zelf beheerde bedrijven in de Zuid-Afrikaanse Ontwikkelingslanden (SADC) regio, met een focus op consumentgerichte sectoren. Het fonds zal zich inspannen om specifieke ontwikkelingsdoelen te bereiken. Ze richten zich daarbij op de volgende SDG's van de VN: i) Geen armoede, ii) Geen honger, iii) Gendergelijkheid, en iv) Eerlijk werk en economische groei.