Investeren NL ondernemers - voorgenomen transactie - Koffieplantage - Oeganda

Een Nederlands bedrijf gaat samen met de lokale dochter de bestaande koffie plantage in Uganda verder ontwikkelen.De investering is in machines en gereedschap, operationele kosten, gebouwen, stroomvoorziening, transportmiddelen en inventaris. De verwachte impact is lokale werkgelegenheid van ca. 24 fte en kennisuitwisseling aan andere koffie boeren in de omgeving op het gebied van productiemethode, post harvesting handling en good agricultural practices.