Exporteren NL ondernemers - voorgenomen transactie - levering baggerschip - India

De transactie betreft de levering van een Baggerschip aan een private debiteur in India.